Projekt s názvem: FVE Antonín Grmela – Pustiměř

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000624

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Cílem projektu je snížit spotřebu elektrické energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje, čímž dojde ke snížení dopadu podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při výrobě el. energie.

Elektrárna je doplněna o akumulaci v podobě bateriového úložiště.

 

<– ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU